Промени за 2021 година

Промени за 2021 година

Считано от 01 януари 2021 г. минималната работна заплата за страната е определена в размер на 650 лв., респективно с това се увеличава и минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица на 650 лв.

Променят се също така минималните осигурителни доходи по основни икономически дейности и квалификационни групи.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се запазва на 420 лв.

Максималният месечен размер на осигурителния доход се запазва на 3000 лв.

През 2021 г. за осигурителен стаж по чл. 9, ал. 2, т. 3 от КСО ще се зачита времето на неплатения отпуск до 60 работни дни.

Промени за 2021 година касаещи обезщетенията са:

  • Минималното дневно обезщетение за безработица се увеличава на 12 лв. , а максималният размер е 74.29 лв.
  • Обезщетението за отглеждане на малко дете от една до двегодишна възраст е 380 лв.