(Български) Данък „уикенд“

Акцентът през 2016 година свързан с данъчните промени в България несъмнено е въвеждането на данък „Уикенд“, който предвижда ползването на служебни автомобили, имоти и всички служебни вещи, които служат и за лична употреба, да се облагат с данък в размер на 10%. Данъчните основи, върху които се изчислява ставката, са различни в зависимост от използваните вещи съгласно промените в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Когато става дума за данък върху служебните автомобили, задълженията към държавата ще се делят по равно между работодател и служител или ще се изчисляват чрез пътни листа на база изминати километри за лично ползване. Разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, които се използват както за служебно, така и за лично ползване, ще се признават за данъчни цели, когато не е издаден пътен лист или друг подобен документ. Ползването на служебни автомобили за превоз от местоживеенето до местоработата на служителя не може да бъде разглеждано изцяло като стопанска дейност. Данъчните се позовават на практика на Съда на ЕС, според която само организираният транспорт за служителите – по предварително определен маршрут и места за спиране, може да се разглежда за нуждите на икономическата дейност и изключва личното ползване. Това означава, че ползването на служебните коли е възмездна дейност и за нея не може да бъде ползван данъчен кредит, защото придвижването от местоработата до местоживеенето и обратно е само необходимо, но не и определящо обстоятелство за извършването на икономическата дейност. Това правило не се отнася единствено за случаите, когато служителите нямат точно определена месторабота.

В случаите, в които става дума за недвижимите имоти, основата ще зависи от частта, предоставена за лични нужди или от времето, прекарано в имота. Когато данъчната основа за разходите в натура, свързани с недвижимото имущество не може да се разпредели чрез измерване, то общият размер на всички разходи се умножава по съотношението между площта за лично ползване и общата площ на съответното недвижимо имущество или по съотношението между часовете за лично ползване и общите часове.

За останалите вещи като например телефони, компютри и други видове техника, данъчната основа е 20%. Данъчната основа за разходитре в натура, свързани с активи, извън посочените две групи (телефони, компютри и друга техника) е 20% от общия размер на всички разходи, свързани със съответния актив, освен ако данъчно задълженото лице не обоснове документално друг размер на основата.

При покупка на стоки или активи, които ще се ползват и за служебни, и за лични цели, задължените по ДДС лица имат възможност или да ги разпределят изцяло към стопанската си дейност, или изцяло в личните си активи, или да ги включат в своята стопанска дейност, но само до степента, до която те са използвани като такива.

При едновременно ползване дължимият при придобиването данък добавена стойност се приспада частично, защото в противен случай регистрираните по ДДС придобиват неоснователни предимства.

Когато данъчно задълженото лице закупи дадена стока и я запази в частното си имущество, макар и да я ползва едновременно за икономическата си дейност, не се начислява ДДС. Това означава, че например за автомобил, за покупката на който не е приспаднат данъчен кредит, не трябва да се включват разходи за изхабяването му.

Когато данъчно задълженото лице остави покупката в своите фирмени активи, но използва част от активите за лични нужди, тази част не попада в приложното поле на системата върху добавената стойност. Ако дадена стока се използва и като служебен актив, и за лични нужди, то частта, ползвана за различни от икономическата дейност цели, се приравнява на възмездна доставка и за нея се дължи ДДС.

Важно е да се спомене, че данък уикенд влиза в сила със задна дата – от 1 януари 2016 година.
Данъкът подлежи на деклариране и се внася веднъж годишно – в срок до 31 март на следващата календарна година.

268 thoughts on “(Български) Данък „уикенд“

 1. Pingback: bitly.com
 2. Pingback: buy generic cialis
 3. Pingback: rlowcostmd.com
 4. Pingback: viagra pills
 5. Pingback: viagra
 6. Pingback: cialis coupon
 7. Pingback: cheap pills online
 8. Pingback: effective workout
 9. Pingback: pharmacy
 10. Pingback: cialis generic
 11. Pingback: propecia online
 12. Pingback: cbd oil
 13. Pingback: viagra 100mg
 14. Pingback: levitra 20 mg
 15. Pingback: canada ed drugs
 16. Pingback: Vratar
 17. Pingback: moskva-psiholog
 18. Pingback: prednisone cost
 19. Pingback: buy plaquenil
 20. Pingback: dom2-ru
 21. Pingback: tadalafil
 22. Pingback: buy cialis
 23. Pingback: psy psy psy psy
 24. Pingback: http://droga5.net
 25. Pingback: ciali online
 26. Pingback: Cialis 20 mg nz
 27. Pingback: Cialis 80mg tablet
 28. Pingback: sildenafil
 29. Pingback: propecia 1 mg nz
 30. Pingback: CFOSPUK
 31. Pingback: pharmacie en ligne
 32. Pingback: atarax 25mg otc
 33. Pingback: benicar 40 mg usa
 34. Pingback: Biaxin 250 mg nz
 35. Pingback: ceftin cheap
 36. Pingback: celexa for sale
 37. Pingback: cephalexin cheap
 38. Pingback: claritin 10mg nz
 39. Pingback: free slots online
 40. Pingback: online casino
 41. Pingback: safe car insurance
 42. Pingback: usaa car insurance
 43. Pingback: batmanapollo
 44. Pingback: top personal loan
 45. Pingback: get a payday loan
 46. Pingback: reddit viagra
 47. Pingback: cialis 20 mg
 48. Pingback: getroman viagra
 49. Pingback: sex with viagra
 50. Pingback: sildenafil results
 51. Pingback: viagra sin receta
 52. Pingback: levitra coupon
 53. Pingback: cialis for women
 54. Pingback: best female viagra
 55. Pingback: cbd cannabis
 56. Pingback: viagra uk
 57. Pingback: cbd oil for sale
 58. Pingback: hod-korolevy-2020
 59. Pingback: viagra gay sex
 60. Pingback: real viagra sex
 61. Pingback: atorvastatin 1
 62. Pingback: buy essays cheap
 63. Pingback: buy an essays
 64. Pingback: HD
 65. Pingback: order clomid
 66. Pingback: cheap clonidine
 67. Pingback: colchicine usa
 68. Pingback: combivent price
 69. Pingback: coreg otc
 70. Pingback: compazine for sale
 71. Pingback: coumadin 5mg uk
 72. Pingback: crestor 5mg otc
 73. Pingback: Human design
 74. Pingback: diamox 250mg cheap
 75. Pingback: elavil generic
 76. Pingback: viagra meme
 77. Pingback: flomax canada
 78. Pingback: vardenafil
 79. Pingback: cheap viagra
 80. Pingback: does ciprofloxacin
 81. Pingback: imitrex prices
 82. Pingback: top article
 83. Pingback: site link
 84. Pingback: elavil dosage
 85. Pingback: meclizine nz
 86. Pingback: what is abilify
 87. Pingback: atorvastatin combo
 88. Pingback: micardis cheap
 89. Pingback: prevacid 30mg usa
 90. Pingback: prilosec tablet
 91. Pingback: celebrex generic
 92. Pingback: procardia nz
 93. Pingback: proscar tablet
 94. Pingback: provigil uk
 95. Pingback: viagra sample pack
 96. Pingback: viagra roman
 97. Pingback: sildenafil tablets
 98. Pingback: sildenafil dosage
 99. Pingback: rogaine 5% price
 100. Pingback: toprol pills
 101. Pingback: tricor for sale
 102. Pingback: verapamil usa

Comments are closed.