Electronic submission of sick notes

From 1 January 2016 the sick notes will be submitted to the National Insurance Institute electronically.
For this purpose the companies must be registered in the system of the National Insurance Institute.

The registration system will be active from 1 December 2015.
Employers may be registered by electronic means with an electronic signature or in the institute.От 1 януари 2016 година подаването на болничните листове в НОИ от работодателите, както и заяленията за отпускане на обезщетения, свързани с отглеждане на дете ще става по електронен път. Работодателите, които подават повече от 10 документа ще се подават задалжително по електронен път, а тези които подават по два документа, може и на хартия.

За тази цел обаче фирмите трябва да се регистрират. Като системата за регистрация ще бъде активна от 1 декември 2015 година, което може да стане на място в НОИ или с електронен подпис.

1 thought on “Electronic submission of sick notes

Comments are closed.