VAT

To summarise:
1. When you receive Incomes from company, situated in a Non EU Country – you must charge 0 % VAT in the invoices that you issue.
3. When you receive Incomes from company not registered for VAT, situated in an EU Country – you must charge 20% VAT in the invoices that you issue.
4. When you receive Incomes from an individual, situated in a Non EU Country – you must charge 20 % VAT that you issue.
5. When you receive incomes from an individual (THAT HAS VAT REGISTRATION) situated in an EU Country – you must charge 0 % VAT that you issue.
6. Incomes from an individual (THAT DOES NOT HAVE REGISTRATION) situated in an EU Country – you must charge 20 % VAT in the invoices that you issue.Да обобщим:
1. Когато получите приходи от юридическо лице, извън ЕС – не трябва да начислявате ДДС във фактурите, които издавате.
3. Когато получите приходи от юридическо лице, което не е регистрирано за целите на ДДС, разположени в страна от ЕС – трябва да начислите 20% ДДС във фактурите, които издавате.
4. Когато получите приходи от физически лица, които се намират в държава извън ЕС – трябва да начислите 20% ДДС, в издадената фактура.
5. Когато получите приходи от физически лица (който имат РЕГИСТРАЦИЯ ПО ДДС), и се намират в държава от ЕС – не трябва да начислявате ДДС.
6. Когато получите приходи от физически лица (които не разполагат с РЕГИСТРАЦИЯ), намиращи се в страна от ЕС – трябва да начисляват 20% ДДС във фактурите, които издавате.

2 thoughts on “VAT

Comments are closed.