Changes in the system of the Commercial Register

At the end of September was upgraded system of the commercial register as the system is already operational. The main difference noticeable at first glance is the ability to trade register is fluent foreigners as the system is an added feature to change the system language and translated into English. This will greatly facilitate foreign company owners and natural persons who now easier can check and search the site brra.bg

Accounting Services Bulgaria
Accounting Services Bulgaria

От месец септември 2014 г. заработи обновената система на търговския регистър, която предлага допълнителни удобства на потребителите. Най-значимата промяна е възможността търговският регистър да се ползва свободно от чужденци, тъй като в системата е добавена функция за смяна на езика и вече е достъпна на английски език. Това значително ще улесни чуждестранните собственици на фирми и физически лица, които по-лесно ще могат да извършват проверки и да търсят информация в сайта на brra.bg.