Счетоводни услуги

Фирма „ЙОР АКАУНТИНГ” ЕООД предоставя широк спектър от счетоводни услуги – организиране на счетоводната отчетност, регистрация на фирми, данъчни и финансови консултации, отчети за финансово състояние и одит, разрешаване на счетоводни казуси. В наше лице клиентите намират надежден партньор и професионално отношение.
Ние се стремим да сведем до минимум контакта на клиентите ни с държавната администрация, за да могат те да пестят време и да се съсредоточат върху развитието на бизнеса си. Заедно с това професионалистите в екипа ни помагат в реализирането на бизнес идеите Ви, като периодично Ви предоставят прецизна информация за финансовото състояние на фирмата Ви.
Счетоводните услуги, които предоставяме, включват:
 1. Счетоводна отчетност съгласно българските или международните счетоводни стандарти
 2. Осчетоводяване на фактури и плащания
 3. Осчетоводяване на митнически декларации
 4. Осчетоводяване на банкови и касови операции
 5. Осчетоводяване на ведомости за заплати
 6. Подготовка и подаване на Интрастат декларации
 7. Месечно изчисление на авансови и алтернативни данъци и изготвяне на платежни за тях
 8. Изготвяне и подаване на месечни декларации по ДДС, изготвяне и подаване VIES-декларация, изготвяне и подаване на дневници за покупките и продажбите и други необходими декларации, свързани със закона за ДДС
 9. Водене на дневници за ДМА, изчисление и осчетоводяване на амортизации, поддържане на данъчен амортизационен план
 10. Финансов одит
 11. Разрешаване на възникнали счетоводни казуси
 12. Помощ при регистрация на фирма