Административни услуги

Счетоводното обслужване започва още от учредяването на дружеството ви, затова предлагаме на вашето внимание пакет от услуги:

Регистрация на фирма

Учредяването на фирма  изисква  време и търпение и с цел да спестим част от ценното ви време , предлагаме:

-безплатна консултация относно най-подходящата правна структура за вашите бизнес идеи

-изготвяне на необходимите документи свързани с регистрацията

-вписване в търговския регистър

Вписване на промени в Търговският регистър

Ако смятате да промените правната структура, седалището и адрес на управление или друга промяна ние ще ви консултираме и ще предприемем стъпки към вписване на промените на дружеството ви.

Предлагаме ви следните услуги в тази връзка:

-промяна в наименованието на фирмата ви

-промяна на седалището и адресът на управление

-смяна на управител и назначение на нов/съдружник

-промяна на правната структура на фирмата

В случай, че се нуждаете от някоя от горе посочените услуги не се колебайте и се свържете с нас.