Много са случаите, в които майки докато са в отпуск за отглеждане на дете до навършването на 2 годишна възраст считано очакват и своето второ дете.

В тези случаи майките се интересуват от това какви документи трябва да подадат до своя работодател и как е регламентирано изплащането на обезщетението за първото дете до навършването му на 2 години.

Други засягани въпроси са:
Достатъчно ли е болничния за 45 дни преди раждането да се даде на работодателя, за да се отрази коректно майчинството?
Болничния лист прекъсва ли автоматично отпуската ми за отглеждане на първото дете или трябва да подам и някаква декларация?

Друг важен въпрос е спира ли се изплащането на обезщетението за първото дете до навършването му на 2 години?

Ето тук накратко разясняваме точно тази ситуация:

Болничният лист е акт, който се издава от наблюдаващия лекар от Женска консултация за отпуск за временна неработоспособност поради бременност и с издаването му се прекъсва отпускът по чл. 164, ал. 1 от КТ, който работодателят Ви е разрешил, Вие ползвате и за този период се изплаща парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО.

Прекъснатият отпуск за отглеждане на малко дете е промяна в обстоятелствата, която води до спиране изплащането на паричното обезщетение на основание чл. 53 от КСО и от този ден възниква правото Ви на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 от КСО до навършване на 2 годишна възраст на детето.

За правилно изплащане на дължимото парично обезщетение е необходимо да се подадат следните документи:
1. В тридневен срок от началото на болничния лист за 45 календарни дни осигурителят да представи в съответното за него ТП на НОИ удостоверение, приложение № 10 за промяна в обстоятелствата, прекратен отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ, водеща до спиране на изплащаното обезщетение на основание чл. 53 от КСО считано от началната дата на болничния лист.
2. За изплащане на парично обезщетение в нормативно определените срокове осигурителят представя удостоверение, приложение № 9 към болничния лист с причина “14-Бременност”.
3. За изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 от КСО в нормативно определените срокове осигурителят представя удостоверение, приложение № 10, въз основа на представено при него Ваше заявление-декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 от КСО, считано от началната дата на болничния лист/Приложение № 8.

При тези обстоятелства за определяне на дължим размер дневно парично обезщетение за нововъзникналия риск “Бременност и раждане” ще бъде приложена разпоредбата на чл. 49, ал. 2 от КСО, При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.

В случай че бъде издаден болничен лист с причина “Общо заболяване” преди настъпване правото Ви на болничен лист за 45 календарни дни преди определената дата за раждане /термин/ с причина “Бременност” гореизброените действия са същите, но тогава разпоредбата на чл. 49, ал. 2 от КСО не може да бъде приложена.

80 Thoughts on “(Български) Застъпено майчинство

 1. Pingback: buy cialis

 2. Pingback: uvfzwndw

 3. Pingback: what does viagra do to a girl

 4. Pingback: waar koop je echte viagra

 5. Pingback: why did my dentist prescribe azithromycin

 6. Pingback: cialis

 7. Pingback: does medicare cover viagra

 8. Pingback: viagra femenina precio

 9. Pingback: best essay writing service uk

 10. Pingback: how to write a scientific research paper

 11. Pingback: what to write about for my college essay

 12. Pingback: can someone help me rewrite an essay

 13. Pingback: essay writing on business ethics

 14. Pingback: augmentin 875 cost

 15. Pingback: furosemide 40 mg price in india

 16. Pingback: zithromax online purchase

 17. Pingback: ivermectin 3mg tab

 18. Pingback: albuterol 0.083

 19. Pingback: doxycycline hyclate treats

 20. Pingback: define prednisolone

 21. Pingback: clomid multiples

 22. Pingback: dapoxetine indication

 23. Pingback: diflucan in spanish

 24. Pingback: abbvie synthroid coupon

 25. Pingback: propecia online usa

 26. Pingback: neurontin xr

 27. Pingback: metformin doses

 28. Pingback: paxil effects

 29. Pingback: plaquenil drusen deposits

 30. Pingback: purchase sildenafil 100 mg

 31. Pingback: kate england nude viagra

 32. Pingback: soft cialis online

 33. Pingback: sildenafil cost canada

 34. Pingback: low price cialis australia

 35. Pingback: cialis otc us

 36. Pingback: amoxicillin dizziness

 37. Pingback: is amoxicillin safe during pregnancy

 38. Pingback: can azithromycin

 39. Pingback: interactions for celecoxib

 40. Pingback: celecoxib cost

 41. Pingback: keflex and food interactions

 42. Pingback: cephalexin and red wine

 43. Pingback: cymbalta a benzo

 44. Pingback: withdrawals cymbalta

 45. Pingback: order generic viagra uk

 46. Pingback: viagra generic name south africa

 47. Pingback: online sildenafil usa

 48. Pingback: when does cialis go otc

 49. Pingback: achat viagra canada

 50. Pingback: cialis copay card

 51. Pingback: how to get real cialis online

 52. Pingback: viagra 50 mg price

 53. Pingback: cialis online generico

 54. Pingback: viagra india price

 55. Pingback: levitra online fast delivery

 56. Pingback: cheap viagra express delivery

 57. Pingback: cialis generic name australia

 58. Pingback: buy viagra professional online

 59. Pingback: sildenafil 100mg usa

 60. Pingback: recreational viagra australia

 61. Pingback: mom son viagra south africa

 62. Pingback: sildenafil 100mg buy online us

 63. Pingback: acheter viagra sildenafil

 64. Pingback: cheapest viagra 100mg uk

 65. Pingback: mom help son viagra problem jody west

 66. Pingback: generic cialis cost australia

 67. Pingback: viagra timeline australia

 68. Pingback: too much viagra pornhub

 69. Pingback: best way to buy cialis online

 70. Pingback: cialis generico 40 order

 71. Pingback: buy cialis next day delivery

 72. Pingback: cialis gratuito

 73. Pingback: generic cialis 20 mg tadalafil

 74. Pingback: buy cialis online at lowest price

 75. Pingback: generic cialis canadian

 76. Pingback: payday loan consolidation rockwall

 77. Pingback: buy cheap canada

 78. Pingback: viagra sildenafil 100 mg dzialanie

 79. Pingback: levitra retinal detachment

 80. Pingback: viagra central serous retinopathy

Post Navigation