Праговете за деклариране по системата Интрастат за 2016 г.:
1. За поток “Изпращания” – 260 000 лв.
2. За поток “Пристигания” – 460 000 лв.
Праговете за статистическа стойност по системата Интрастат за 2016 г.:
1. За поток “Изпращания” – 12 300 000 лв.
2. За поток “Пристигания” – 6 000 000 лв.

Праг за опростено деклариране за единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2016 год. – 390 лв.