От 1 януари 2016 година подаването на болничните листове в НОИ от работодателите, както и заяленията за отпускане на обезщетения, свързани с отглеждане на дете ще става по електронен път. Работодателите, които подават повече от 10 документа ще се подават задалжително по електронен път, а тези които подават по два документа, може и на хартия.

За тази цел обаче фирмите трябва да се регистрират. Като системата за регистрация ще бъде активна от 1 декември 2015 година, което може да стане на място в НОИ или с електронен подпис.

От началото на 2015 година лекарите и зъболекарите ще представят болничните листове по електронен път към НОИ. Това ще съкрати сроковете за изплащане на обезщетенията и ще намали броя на сгрешените болнични листове. На пациентите ще се издава хартиено копие на болничния лист, който да послужи като оправдателен документ на служителя пред работодателя му.

С въвеждането на електронно подаване на болничните листове ще има преходен период, през който ще бъде възможно подаването на болнични листове и по сегашната процедура на предаване в НОИ.