Съгласно чл. 25, ал.3 от Законa за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) работодателите се задължават да осигуряват обслужване на своите работници и служители от служби по трудова медицина.

Службите по трудова медицина консултират и подпомагат работодателите в планирането и организирането на дейностите за осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд. За повече информация се свържете с нас.