От началото на 2015 година лекарите и зъболекарите ще представят болничните листове по електронен път към НОИ. Това ще съкрати сроковете за изплащане на обезщетенията и ще намали броя на сгрешените болнични листове. На пациентите ще се издава хартиено копие на болничния лист, който да послужи като оправдателен документ на служителя пред работодателя му.

С въвеждането на електронно подаване на болничните листове ще има преходен период, през който ще бъде възможно подаването на болнични листове и по сегашната процедура на предаване в НОИ.