Когато фирма сключи договор за наем с физическо лице, фирмата е задължена да издава Сметка за изплатени суми и Служебна бележка съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ за стойността на платения наем.
За пример ще вземем, че наема е 100 лв бруто по договор. И тъй като договора е с физическо лице фирмата трябва да удържи от тези 100 лв. 10% авансов данък за наема. Този авансов данък наем се удържа всеки месец, а се внася на тримесечие. Само за четвъртото тримесечие (октомври, ноември и декември) не се удържа и не се внася данък наем.

В нашия пример имаме сума по договор 100 лв. от тях имаме 10% са нормативно признати разходи или
100 лв * 10% = 10 лв. (тези 10 лв. са нормативно признатите разходи), което означава че за да получим облагаемата стойност трябва от 100 лв. да извадим нормативно признатите разходи (10 лв.) = 90 лв.
И вече върху тези 90 лв. ние удържаме авансов данък наем, т.е. 90 лв. * 10% (авансовият данък наеми е 10%) = 9 лв.
Това означава че дължим 9 лв авансов данък наеми на държавата, който се внася в Централния бюджет с параграф 110000 (вид плащане) към сметка на НАП.

И от цялото нещо става ясно накрая, че от 100 лв. бруто наем сме извадили 9 лв. авансов данък наем и остава да платим на наемодателя на фирмата 91 лв. наем чисто.

Тези документи се издават, всеки месец, когато се плаща наема.
А данък наем се внася съответно за 1-во тримесечие до 30.04., 2-ро тримесечие до 31.07., 3-то тримесечие до 31.10. и за 4-то тримесечие не се прави вноска.

Друго задължение на фирмата относно авансовия данък е да декларира в НАП в същите срокове, в които и се плаща данъка с декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ. С тази декларация се декларира пред НАП, че фирмата например за 1-вото тримесечие дължи авансов данък наем 3*9 лв.=27 лв.

Като цяло последователността на авансовото облагане на доходите от наем е такава:
1. Издаване на Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ и Служебна бележка – с което удостоверяваме, че сме платили наема и сме удържали авансов данък наем на наемодателя
2. Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ за съответното тримесечие в срок
3. Плащане на авансов данък наем за съответното тримесечие в срок