На сайта на НАП са публикувани нови образци на следните документи:

- Справка за изплатени доходи на физически лица по чл. 73 от ЗДДФЛ;
- Сметка за изплатени суми по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ;
- Служебна бележка по чл. 45, ал. 4, от ЗДДФЛ;
- Служебна бележка за доходи от източници по чл. 35 от ЗДДФЛ;
- Служебна бележка по чл. 45, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗДДФЛ;
- Служебна бележка по чл. 45, ал. 1 и ал. 2, т. 4 от ЗДДФЛ и
- Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО и приложения.

One Thought on “Нови образци на документи

  1. Pingback: viagra alternatives

Post Navigation