Акцентът през 2016 година свързан с данъчните промени в България несъмнено е въвеждането на данък „Уикенд“, който предвижда ползването на служебни автомобили, имоти и всички служебни вещи, които служат и за лична употреба, да се облагат с данък в размер на 10%. Данъчните основи, върху които се изчислява ставката, са различни в зависимост от използваните вещи съгласно промените в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Когато става дума за данък върху служебните автомобили, задълженията към държавата ще се делят по равно между работодател и служител или ще се изчисляват чрез пътни листа на база изминати километри за лично ползване. Разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, които се използват както за служебно, така и за лично ползване, ще се признават за данъчни цели, когато не е издаден пътен лист или друг подобен документ. Ползването на служебни автомобили за превоз от местоживеенето до местоработата на служителя не може да бъде разглеждано изцяло като стопанска дейност. Данъчните се позовават на практика на Съда на ЕС, според която само организираният транспорт за служителите – по предварително определен маршрут и места за спиране, може да се разглежда за нуждите на икономическата дейност и изключва личното ползване. Това означава, че ползването на служебните коли е възмездна дейност и за нея не може да бъде ползван данъчен кредит, защото придвижването от местоработата до местоживеенето и обратно е само необходимо, но не и определящо обстоятелство за извършването на икономическата дейност. Това правило не се отнася единствено за случаите, когато служителите нямат точно определена месторабота.

В случаите, в които става дума за недвижимите имоти, основата ще зависи от частта, предоставена за лични нужди или от времето, прекарано в имота. Когато данъчната основа за разходите в натура, свързани с недвижимото имущество не може да се разпредели чрез измерване, то общият размер на всички разходи се умножава по съотношението между площта за лично ползване и общата площ на съответното недвижимо имущество или по съотношението между часовете за лично ползване и общите часове.

За останалите вещи като например телефони, компютри и други видове техника, данъчната основа е 20%. Данъчната основа за разходитре в натура, свързани с активи, извън посочените две групи (телефони, компютри и друга техника) е 20% от общия размер на всички разходи, свързани със съответния актив, освен ако данъчно задълженото лице не обоснове документално друг размер на основата.

При покупка на стоки или активи, които ще се ползват и за служебни, и за лични цели, задължените по ДДС лица имат възможност или да ги разпределят изцяло към стопанската си дейност, или изцяло в личните си активи, или да ги включат в своята стопанска дейност, но само до степента, до която те са използвани като такива.

При едновременно ползване дължимият при придобиването данък добавена стойност се приспада частично, защото в противен случай регистрираните по ДДС придобиват неоснователни предимства.

Когато данъчно задълженото лице закупи дадена стока и я запази в частното си имущество, макар и да я ползва едновременно за икономическата си дейност, не се начислява ДДС. Това означава, че например за автомобил, за покупката на който не е приспаднат данъчен кредит, не трябва да се включват разходи за изхабяването му.

Когато данъчно задълженото лице остави покупката в своите фирмени активи, но използва част от активите за лични нужди, тази част не попада в приложното поле на системата върху добавената стойност. Ако дадена стока се използва и като служебен актив, и за лични нужди, то частта, ползвана за различни от икономическата дейност цели, се приравнява на възмездна доставка и за нея се дължи ДДС.

Важно е да се спомене, че данък уикенд влиза в сила със задна дата – от 1 януари 2016 година.
Данъкът подлежи на деклариране и се внася веднъж годишно – в срок до 31 март на следващата календарна година.

274 Thoughts on “Данък “уикенд”

 1. Pingback: writeessay

 2. Pingback: Cialis 5 mg

 3. Pingback: Viagra generico online

 4. Pingback: Cialis tablets

 5. Pingback: Generic viagra

 6. Pingback: Cialis tablets australia

 7. Pingback: Cialis generic

 8. Pingback: Cialis 20mg

 9. Pingback: Buy cialis

 10. Pingback: Cialis coupon

 11. Pingback: Buy cialis online

 12. Pingback: Cialis online

 13. Pingback: cialis without a doctor's prescription in usa

 14. Pingback: tedwap.me

 15. Pingback: click here

 16. Pingback: worst

 17. Pingback: buy cialis

 18. Pingback: cialis online

 19. Pingback: tadalafil 40 mg

 20. Pingback: cialis pills

 21. Pingback: cialis pills for sale

 22. Pingback: cialis tablets australia

 23. Pingback: cost cialis 20mg

 24. Pingback: generic cialis 20mg

 25. Pingback: generic cialis available

 26. Pingback: generic cialis tadalafil

 27. Pingback: generic cialis tadalafil uk

 28. Pingback: tadalafil generic

 29. Pingback: tadalafil generic best price

 30. Pingback: tadalafil without a doctor prescription

 31. Pingback: cialis generic

 32. Pingback: cialis generic name

 33. Pingback: cialis generic availability

 34. Pingback: cialis generic availability 2018

 35. Pingback: cialis generic prices

 36. Pingback: cialis generic tadalafil

 37. Pingback: cialis generic pharmacy

 38. Pingback: levitra generic

 39. Pingback: sildenafil citrate

 40. Pingback: levofloxacin 750 mg

 41. Pingback: viagra 100mg

 42. Pingback: sildenafil 100mg

 43. Pingback: azithromycin 250 mg

 44. Pingback: augmentin 875 mg

 45. Pingback: amiodarone 200 mg

 46. Pingback: lipitor generic

 47. Pingback: simvastatin 20 mg

 48. Pingback: best price for viagra

 49. Pingback: diflucan 150 mg

 50. Pingback: levitra 20 mg

 51. Pingback: viagra pills

 52. Pingback: cialis 20mg tablets prices

 53. Pingback: levitra 20mg best price

 54. Pingback: biaxin generic

 55. Pingback: biaxin antibiotic

 56. Pingback: cost of biaxin antibiotic

 57. Pingback: biaxin coupon

 58. Pingback: biaxin coupons

 59. Pingback: fluoxetine hcl

 60. Pingback: fluoxetine 20 mg

 61. Pingback: prozac generic

 62. Pingback: prozac medication

 63. Pingback: fluoxetine 10 mg

 64. Pingback: alprostadil

 65. Pingback: alprostadil price

 66. Pingback: buy cialis

 67. Pingback: cialis oral jelly

 68. Pingback: 2019

 69. Pingback: sildenafil 100mg coupon

 70. Pingback: cleantalkorg2.ru

 71. Pingback: #macron #Lassalle

 72. Pingback: a2019-2020

 73. Pingback: facebook

 74. Pingback: facebook1

 75. Pingback: javsearch.mobi

 76. Pingback: buy viagra

 77. Pingback: cialis

 78. Pingback: viagra

 79. Pingback: cialis coupon

 80. Pingback: cialis 20mg

 81. Pingback: levitra

 82. Pingback: generic cialis

 83. Pingback: cialis online

 84. Pingback: tadalafil 5mg

 85. Pingback: tadalafil 20mg

 86. Pingback: viagra tablets

 87. Pingback: sildenafil

 88. Pingback: tadalafil

 89. Pingback: cialis dosage

 90. Pingback: cialis prices

 91. Pingback: cialis tablets

 92. Pingback: viagra vs cialis

 93. Pingback: generic viagra

 94. Pingback: viagra connect

 95. Pingback: viagra without doctor prescription

 96. Pingback: viagra natural

 97. Pingback: real cialis without a doctors prescription

 98. Pingback: how can i buy cialis without a prescription

 99. Pingback: cialis vs viagra

 100. Pingback: tadalafil 20 mg

 101. Pingback: cialis 20 mg

 102. Pingback: cialis 5 mg

 103. Pingback: cheap cialis

 104. Pingback: cialis coupons

 105. Pingback: cialis canada

 106. Pingback: viagra online

 107. Pingback: viagra prices

 108. Pingback: viagra generic

 109. Pingback: generic viagra 100mg

 110. Pingback: viagra coupons

 111. Pingback: cheap viagra

 112. Pingback: generic viagra available

 113. Pingback: buy viagra online

 114. Pingback: viagra tablet

 115. Pingback: sildenafil 20 mg

 116. Pingback: sildenafil 100

 117. Pingback: buy biaxin

 118. Pingback: buy ceftin

 119. Pingback: buy chloromycetin

 120. Pingback: buy biaxin online

 121. Pingback: buy ceftin online

 122. Pingback: chloromycetin

 123. Pingback: buy cordarone

 124. Pingback: cialis 20mg generic

 125. Pingback: 100mg viagra without a doctor prescription

 126. Pingback: natural viagra

 127. Pingback: sildenafil tablets

 128. Pingback: viagra on line

 129. Pingback: over the counter viagra

 130. Pingback: female viagra

 131. Pingback: sildenafil 100 mg

 132. Pingback: viagra doctor prescription

 133. Pingback: female viagra pills

 134. Pingback: viagra for men

 135. Pingback: viagra for women

 136. Pingback: viagra without a doctor prescription

 137. Pingback: sildenafil citrate 100mg

 138. Pingback: viagra without a doctor prescription usa

 139. Pingback: sildenafil generic

 140. Pingback: viagra medicine online order

 141. Pingback: viagra without doctor prescription usa

 142. Pingback: cialis generico

 143. Pingback: cialis generika

 144. Pingback: tadalafila

 145. Pingback: amitriptyline

 146. Pingback: baclofen 20 mg tablets

 147. Pingback: is escitalopram a generic for lexapro

 148. Pingback: natural prednisone

 149. Pingback: cialis canadian pharmacy

 150. Pingback: canada drugs

 151. Pingback: Viagra prices

 152. Pingback: Viagra purchasing

 153. Pingback: Viagra or viagra

 154. Pingback: Viagra daily

 155. Pingback: buy cialis online

 156. Pingback: cialis cost

 157. Pingback: Cialis 5 mg

 158. Pingback: cialis cooupons

 159. Pingback: cialis free trial

 160. Pingback: atorvastatin

 161. Pingback: cymbalta

 162. Pingback: atorvastatin 10 mg

 163. Pingback: cymbalta dosage

 164. Pingback: cialis online pharmacy

 165. Pingback: atorvastatin 10mg

 166. Pingback: cymbalta for pain

 167. Pingback: cymbalta generic

 168. Pingback: levitra coupon

 169. Pingback: cymbalta medication

 170. Pingback: levitra dosage

 171. Pingback: cialis side effects

 172. Pingback: cymbalta reviews

 173. Pingback: cymbalta side effects

 174. Pingback: levitra vs viagra

 175. Pingback: buy cheap cialis on line

 176. Pingback: cymbalta withdrawal

 177. Pingback: vardenafil

 178. Pingback: duloxetine

 179. Pingback: vardenafil 20 mg

 180. Pingback: duloxetine 20 mg

 181. Pingback: vardenafil 20mg

 182. Pingback: duloxetine hcl

 183. Pingback: duloxetine side effectss

 184. Pingback: duloxetine 60 mg

 185. Pingback: Viagra purchasing

 186. Pingback: buy viagra online us pharmacy

 187. Pingback: levitra cost

 188. Pingback: levitra online

 189. Pingback: levitra prices

 190. Pingback: buy cialis generic tadalafil

 191. Pingback: 5mg cialis

 192. Pingback: sildenafil coupons

 193. Pingback: generic levitra

 194. Pingback: dutch women viagra

 195. Pingback: generic viagra online pharmacy

 196. Pingback: cialis over the counter at walmart

 197. Pingback: pfizer generic viagra

 198. Pingback: sildenafil 20 mg tablet vs viagra

 199. Pingback: sophia viagra

 200. Pingback: viagra dosage recommendations

 201. Pingback: viagra for sale

 202. Pingback: viagra online canada pharmacy

 203. Pingback: cialis generic tadalafil 10mg

 204. Pingback: cialis generic tadalafil 60mg

 205. Pingback: cialis generic tadalafil walmart

 206. Pingback: cialis generic tadalafil for sale

 207. Pingback: cialis generic tadalafil india

 208. Pingback: viagra sex

 209. Pingback: cialis prices 10mg

 210. Pingback: viagra side effects

 211. Pingback: cialis prices 100mg

 212. Pingback: viagra without a doctor prescription from canada

 213. Pingback: cialis prices 20mg

 214. Pingback: cialis prices 5mg

 215. Pingback: generic cialis tadalafil 20mg

 216. Pingback: cialis prices walmart

 217. Pingback: generic cialis pricing

 218. Pingback: best place to buy cialis online without script

 219. Pingback: generic viagra sildenafil citrate

 220. Pingback: buy cialis canada online

 221. Pingback: sildenafil 100mg tablets

 222. Pingback: buy cialis online without script

 223. Pingback: sildenafil 20 mg tablet

 224. Pingback: where can i buy cialis over the counter at walmart

 225. Pingback: where to buy cialis online safely

 226. Pingback: sildenafil citrate 20 mg

 227. Pingback: sildenafil dosage

 228. Pingback: sildenafil side effects

 229. Pingback: canadian viagra

 230. Pingback: buying cialis online

 231. Pingback: canadian cialis

 232. Pingback: canadian pharmacy cialis

 233. Pingback: cost of viagra

 234. Pingback: cheap cialis generic

 235. Pingback: cheap generic cialis

 236. Pingback: generic viagra prices

 237. Pingback: cialis 5mg

 238. Pingback: herbal viagra

 239. Pingback: cialis black

 240. Pingback: marley generic viagra

 241. Pingback: cialis daily

 242. Pingback: online pharmacy viagra

 243. Pingback: cialis for sale

 244. Pingback: online viagra

 245. Pingback: cialis from canada

 246. Pingback: real viagra

 247. Pingback: cialis generic canada

 248. Pingback: cialis on line

 249. Pingback: viagra alternative

 250. Pingback: viagra cost

 251. Pingback: cialis price

 252. Pingback: cialis vs levitra

 253. Pingback: viagra in action

 254. Pingback: cost of cialis

 255. Pingback: generic cialis canada

 256. Pingback: viagra online pharmacy

 257. Pingback: generic cialis online

 258. Pingback: viagra pill

 259. Pingback: generic for cialis

 260. Pingback: viagra price

 261. Pingback: natural cialis

 262. Pingback: no prescription cialis

 263. Pingback: cheap viagra

 264. Pingback: generic viagra

 265. Pingback: canadian pharcharmy

 266. Pingback: pharmacies shipping to usa

 267. Pingback: online pharmacies

 268. Pingback: pharmacy

 269. Pingback: canadian pharcharmy

 270. Pingback: buy cialis

 271. Pingback: tadalafil

 272. Pingback: buy cialis

 273. Pingback: tadalafil 20 mg

 274. Pingback: viagra without doctor prescription

Post Navigation