Акцентът през 2016 година свързан с данъчните промени в България несъмнено е въвеждането на данък „Уикенд“, който предвижда ползването на служебни автомобили, имоти и всички служебни вещи, които служат и за лична употреба, да се облагат с данък в размер на 10%. Данъчните основи, върху които се изчислява ставката, са различни в зависимост от използваните вещи съгласно промените в Закона за корпоративното подоходно облагане.

Когато става дума за данък върху служебните автомобили, задълженията към държавата ще се делят по равно между работодател и служител или ще се изчисляват чрез пътни листа на база изминати километри за лично ползване. Разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, които се използват както за служебно, така и за лично ползване, ще се признават за данъчни цели, когато не е издаден пътен лист или друг подобен документ. Ползването на служебни автомобили за превоз от местоживеенето до местоработата на служителя не може да бъде разглеждано изцяло като стопанска дейност. Данъчните се позовават на практика на Съда на ЕС, според която само организираният транспорт за служителите – по предварително определен маршрут и места за спиране, може да се разглежда за нуждите на икономическата дейност и изключва личното ползване. Това означава, че ползването на служебните коли е възмездна дейност и за нея не може да бъде ползван данъчен кредит, защото придвижването от местоработата до местоживеенето и обратно е само необходимо, но не и определящо обстоятелство за извършването на икономическата дейност. Това правило не се отнася единствено за случаите, когато служителите нямат точно определена месторабота.

В случаите, в които става дума за недвижимите имоти, основата ще зависи от частта, предоставена за лични нужди или от времето, прекарано в имота. Когато данъчната основа за разходите в натура, свързани с недвижимото имущество не може да се разпредели чрез измерване, то общият размер на всички разходи се умножава по съотношението между площта за лично ползване и общата площ на съответното недвижимо имущество или по съотношението между часовете за лично ползване и общите часове.

За останалите вещи като например телефони, компютри и други видове техника, данъчната основа е 20%. Данъчната основа за разходитре в натура, свързани с активи, извън посочените две групи (телефони, компютри и друга техника) е 20% от общия размер на всички разходи, свързани със съответния актив, освен ако данъчно задълженото лице не обоснове документално друг размер на основата.

При покупка на стоки или активи, които ще се ползват и за служебни, и за лични цели, задължените по ДДС лица имат възможност или да ги разпределят изцяло към стопанската си дейност, или изцяло в личните си активи, или да ги включат в своята стопанска дейност, но само до степента, до която те са използвани като такива.

При едновременно ползване дължимият при придобиването данък добавена стойност се приспада частично, защото в противен случай регистрираните по ДДС придобиват неоснователни предимства.

Когато данъчно задълженото лице закупи дадена стока и я запази в частното си имущество, макар и да я ползва едновременно за икономическата си дейност, не се начислява ДДС. Това означава, че например за автомобил, за покупката на който не е приспаднат данъчен кредит, не трябва да се включват разходи за изхабяването му.

Когато данъчно задълженото лице остави покупката в своите фирмени активи, но използва част от активите за лични нужди, тази част не попада в приложното поле на системата върху добавената стойност. Ако дадена стока се използва и като служебен актив, и за лични нужди, то частта, ползвана за различни от икономическата дейност цели, се приравнява на възмездна доставка и за нея се дължи ДДС.

Важно е да се спомене, че данък уикенд влиза в сила със задна дата – от 1 януари 2016 година.
Данъкът подлежи на деклариране и се внася веднъж годишно – в срок до 31 март на следващата календарна година.

71 Thoughts on “Данък “уикенд”

 1. Pingback: movies

 2. Pingback: movies online

 3. Pingback: karan johar

 4. Pingback: Top Movies

 5. Pingback: Movies1

 6. Pingback: 11 10 2019

 7. Pingback: smotretonline2015.ru

 8. Pingback: Serial smotret

 9. Pingback: kinokrad

 10. Pingback: kinokrad 2020

 11. Pingback: Watch TV Shows

 12. Pingback: casino

 13. Pingback: Kinokrad 2019 Kinokrad Hd

 14. Pingback: filmy-kinokrad

 15. Pingback: kinokrad-2019

 16. Pingback: filmy-2019-kinokrad

 17. Pingback: serial

 18. Pingback: trustedmdstorefy.com

 19. Pingback: bofilm ñåðèàë

 20. Pingback: bofilm

 21. Pingback: 1 seriya

 22. Pingback: Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà

 23. Pingback: topedstoreusa.com

 24. Pingback: hqcialismht.com

 25. Pingback: viagramdtrustser.com

 26. Pingback: гдз по алгебре алимова

 27. Pingback: гдз по геометрии 7 9 класс атанасян

 28. Pingback: гдз по геометрии 7 9 класс атанасян

 29. Pingback: гдз геометрия 10 11

 30. Pingback: гдз макарычев 9

 31. Pingback: гдз по русскому 7 класс

 32. Pingback: гдз по математике 6 класс

 33. Pingback: гдз по афанасьевой

 34. Pingback: гдз кузовлев

 35. Pingback: гдз по английскому языку класс

 36. Pingback: гдз по русскому 8

 37. Pingback: гдз по алгебре 10 мордкович

 38. Pingback: атанасян 10 гдз

 39. Pingback: гдз по русскому языку ладыженская

 40. Pingback: 4serial.com

 41. Pingback: See-Season-1

 42. Pingback: Evil-Season-1

 43. Pingback: Evil-Season-2

 44. Pingback: Evil-Season-3

 45. Pingback: Evil-Season-4

 46. Pingback: Dollface-Season-1

 47. Pingback: гдз по английскому класс кауфман

 48. Pingback: Queer-Eye-We-re-in-Japan-Season-1

 49. Pingback: гдз по русскому 6

 50. Pingback: serial 2020

 51. Pingback: Dailymotion

 52. Pingback: Watch+movies+2020

 53. Pingback: serial-video-film-online

 54. Pingback: tvrv.ru

 55. Pingback: 1plus1serial.site

 56. Pingback: #1plus1

 57. Pingback: 1plus1

 58. Pingback: Watch Movies Online

 59. Pingback: Film

 60. Pingback: Film 2020

 61. Pingback: Top 10 Best

 62. Pingback: Cmotret onlajn

 63. Pingback: dizajn cheloveka

 64. Pingback: 2020

 65. Pingback: vk 2020

 66. Pingback: DSmlka

 67. Pingback: viagra

 68. Pingback: viagra online

 69. Pingback: +

 70. Pingback: ¯jak Son³k

 71. Pingback: astrolog

Post Navigation