От месец септември 2014 г. заработи обновената система на търговския регистър, която предлага допълнителни удобства на потребителите. Най-значимата промяна е възможността търговският регистър да се ползва свободно от чужденци, тъй като в системата е добавена функция за смяна на езика и вече е достъпна на английски език. Това значително ще улесни чуждестранните собственици на фирми и физически лица, които по-лесно ще могат да извършват проверки и да търсят информация в сайта на brra.bg.

Comments are closed.

Post Navigation