За Нас

Ние сме фирма, занимаваща се с цялостно счетоводно обслужване. Предлагаме следните услуги - счетоводни услуги, ТРЗ обслужване, регистрация по ДДС, данъчни консултации и регистрация на фирми.
 

Счетоводни услуги

 
Ние ще Ви помогнем да намерите най-добрите счетоводни услуги за бизнеса си с помощта на екип от опитни счетоводители и високо квалифицирани данъчни експерти. Ключовият аспект за всяка компания е да се съсредоточи върху екипа си и партньорите й. Този аспект означава, че компанията и екипа не трябва да се отклоняват от своите бизнес аспекти, като счетоводството например. Ето защо ние можем да предложим решение за счетоводно обслужване на Вашата компания. Ние ще се съобразим с Вашите изисквания и индивидуален подход към вас в пълна конфиденциалност.
 
Ние предлагаме рентабилни счетоводни решения за всички нужди на вашия бизнес:
 
 1. професионални данъчни и счетоводни консултации по всяко време
 2. регистрация по ДДС и месечно изготвяне и подаване на декларации по ДДС
 3. изготвяне на финансово приключване / периодични финансови отчети
 4. изготвяне на данъчни декларации съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане
 5. правна и данъчна защита
 

Услуги ТРЗ

 
Ние ви предлагаме персонализирани ТРЗ услуги, отразяващи вашите нужди и тези на фирмата ви. Можете да бъдете сигурни, че ние ще ви бъде доверен съветник при избора на персонал и неговото управление. Заедно с нас, вие няма да пропуснете нито един важен данъчен срок. Всички данни за заплатите на персонала и осигурителните разходи ще бъдат на ваше разположение по всяко време.
 

Данъчно счетоводство

 
Данъчно счетоводство е истинско предизвикателство за нови фирми. В тази връзка разходите затова се обърнете към нашите счетоводни и данъчни експерти.
 

ДДС

 
Регистрацията по ДДС е задължителна или доброволна. Заявления за регистрация по ДДС, могат да бъдат подадени от следните лица:
 
  1. лично от управителя на фирмата
  2. от упълномощен представител на юридическо лице или кооперация, неперсонифицирано дружество или осигурителна каса
  3. от акредитиран представител
 
В заявленията следва да се посочи основанието за регистрация на фирмата, и да се приложат допълнителните документи, предвидени в правилника за прилагане на закона. Датата на регистрация съгласно ЗДДС, е датата на издаване на удостоверението за регистрация за вашата фирма.
 

Регистрация на фирма

 
Ние предлагаме най-добрите услуги за регистрация на компанията в България. Нашите услуги включват:
 
    1. Консултации и нашите съвети за различните правни форми в България;
    2. Изготвяне на всички необходими документи, необходими за регистрация на фирма в България;
    3. Осигуряване на регистриран адрес и / или офис;
    4. Откриване на банкови сметки в български банки;
    5. Осигуряване на виртуален офис;
    6. Регистрация по ДДС;
Тези услуги са подходящи за клиенти, които са решили да започнат нов бизнес.
Ние знаем, че всяка началото е трудно, но ние ще Ви помогнем.
 
За повече информация, моля свържете се с нас.