ТРЗ и личен състав

Фирма “ЙОР АКАУНТИНГ“ ЕООД предлага цялостно организиране на ТРЗ и личен състав на Вашата фирма. Подготвяме необходимите документи за администриране на персонала,  така че с нас можете да забравите притесненията си за изрядността на документацията. 
ТРЗ услуги, които предоставяме:
 
  1. Изготвяне на ведомости и рекапитулации за заплати, социални осигуровки и ДОД, изготвяне на хонорари, изчисляване на възнаграждения на съдружници и управители, изготвяне на съответните платежни документи във връзка със социалното осигуряване
  2. Изготвяне и подаване на декларации образец 1 и 6
  3. Месечно подаване на болнични листове в НОИ
  4. Изготвяне на документи свързани с пенсиониране, справки за банкови кредити и други документи необходими на персонала
  5. Изготвяне на удостоверения за осигурителен и трудов стаж
  6. Сътрудничество при проверки и ревизии от НАП и НОИ